Monthly Archives: Жовтень 2015

Розклад кандидатських іспитів в осінню сесію 2015 року

Переглянути

Прохідний бал до аспірантури НТУУ “КПІ” у 2015 році

Після попереднього розгляду результатів вступних іспитів визначено, що прохідний бал до аспірантури НТУУ “КПІ” у 2015 році за результатами 3 іспитів буде не меншим 14.

Абітурієнтам, які отримали менше 14 балів, пропонується навчання в аспірантурі на контрактній основі. Заяву щодо підготовки за контрактом необхідно подати до відділу аспірантури не пізніше 29 жовтня 2015 р. у приймальні години.

Інформація військово-мобілізаційного відділу

Ознайомитись

Осіння сесія по прийому кандидатських іспитів

Шановні аспіранти!

З 2 по 20 листопада 2015 року в університеті відбудеться осіння сесія по прийому кандидатських іспитів.

Розклад кандидатської сесії плануємо розташувати на сайті після 25 жовтня 2015 року.

Заявки на здачу кандидатських іспитів із спеціальності аспірантами випускного курсу до 16 жовтня 2015 року подають кафедри, на яких Ви проходите підготовку в аспірантурі.

Кандидатські іспити по спеціальності складаються за основною (3 питання) та додатковою (2 питання) програмами. З основною програмою та зразком оформлення додаткової програми (особистої, за напрямом дисертаційних досліджень) можна ознайомитися у відділі аспірантури та докторантури в приймальні години.

Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта

Шановні аспіранти!

З 1 по 31 жовтня 2015 року ви звітуєте про хід виконання індивідуального плану роботи аспіранта за черговий рік підготовки на засіданні кафедри.

Контрольні примірники ваших індивідуальних планів видані через заступників деканів (директорів інститутів) з наукової роботи на факультети (до інститутів). Після атестації контрольні примірники  планів (з звітом за минулий рік та планом на наступний рік підготовки) мають бути повернені аспірантами особисто до відділу аспірантури та докторантури до 31 жовтня 2015 року.

До індивідуального плану на окремому аркуші додається список опублікованих статей та тез доповідей на конференціях (патентів, авторських свідоцтв тощо)  за звітний рік.

Статті, подані до друку, але ще не опубліковані, зазначаються в кінці списку з відповідними примітками.

Випускники 2016 року обов’язково зазначають в плані на наступний рік  орієнтовний термін (місяць і рік) подання дисертації на розгляд спеціалізованої вченої ради.