Monthly Archives: Березень 2018

Інформація для аспірантів 2015 року (2014- заочна форма) про звітування.

Випускникам аспірантури 2018 року необхідно звітувати до 30 квітня 2018 року на засіданні Вченої ради інституту/факультету про хід виконання індивідуального плану аспіранта та підсумки підготовки в аспірантурі.

Шановні аспіранти 2014, 2015 рр. зарахування!

Звертаємо Вашу увагу, що до 23 березня 2018 року приймаються заявки від зав. кафедр на складання кандидатських іспитів із спеціальності аспірантами випускного курсу (ініціатива за Вами) та здобувачами наукового ступеня кандидата наук.

Кандидатський іспит по спеціальності складається з двох частин:

  1. За основною програмою (три питання письмово), затвердженою МОН України;
  2. За додатковою програмою (два питання письмово), яка складається Вами самостійно за напрямком дисертаційних досліджень та затверджується на Вченій раді інституту (факультету). Члени комісії матимуть можливість задати Вам ще і усні питання, які передбачають усні відповіді.

З основною програмою та зразком оформлення індивідуальної додаткової програми можна ознайомитися у відділі аспірантури та докторантури у приймальні години.

 

Інформація для аспірантів про відміну занять

Дні з 3 по 7 березня 2018 року оголосити вільними від аудиторних занять.

Викладачам у вказані дні організувати проведення консультацій аспірантів з використанням он-лайн технологій.

Наказ кпі