Monthly Archives: Серпень 2021

До уваги аспірантів заочної форми підготовки!

2020 рік зарахування до аспірантури: термін проведення заліково-екзаменаційної сесії, звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданнях кафедр – з 13.09.2021 по 23.09.2021

2019 рік зарахування до аспірантури: термін проведення заліково-екзаменаційної сесії, звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданнях кафедр – з 13.09.2021 по 23.09.2021

2018 рік зарахування до аспірантури: термін звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданнях кафедр – з 16.09.2021 по 30.09.2021

2017 рік зарахування до аспірантури: термін звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданнях кафедр – з 16.09.2021 по 30.09.2021

 

Виклики на сесію можна замовити і отримати у відділі аспірантури та докторантури.

тел. 204-93-49

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ!

Нагадуємо деякі заходи щодо складання вступних іспитів до аспірантури у 2021 році:

  1. Вступні іспити до аспірантури відбудуться з дотриманням всіх вимог карантинного режиму. Зазначені в розкладі аудиторії є місцем реєстрації вступника.
  2. Розклад вступних іспитів зі спеціальності до аспірантури розміщений у розділі АСПІРАНТУРА.ВСТУПНІ ІСПИТИ, розклад вступних іспитів до аспірантури з іноземних мов розміщений у розділі ОГОЛОШЕННЯ.
  • На вступний іспит із спеціальності необхідно мати при собі: паспорт, дві сині ручки, список публікацій та наукових досягнень (за наявності), документи, які засвідчують Ваші наукові досягнення, а саме: копії фахових статей, статей, опублікованих у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science, дипломи про призові місця у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, патенти та авторські свідоцтва.
  • На вступний іспит з іноземної мови необхідно мати при собі: паспорт, дві сині ручки, оригінал та копію сертифікату про рівень володіння іноземною мовою (за наявності). На іспиті з іноземної мови можна користуватись ТІЛЬКИ ДРУКОВАНИМ СЛОВНИКОМ.

 

Звертаємо також Вашу увагу що відповідно до Правил прийому «Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення – 9 вересня 2021 року».

Отже з 09 по 14 вересня (не пізніше) Вам необхідно подати до відділу аспірантури та докторантури (кім. 247 корп.1):

-оригінал документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО.  Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

-заяву на ім’я ректора про призначення наукового керівника (розміщена на сайті у розділі ДОКУМЕНТИ, можна подавати у друкованому або рукописному вигляді).

У зв’язку з дуже обмеженим терміном подання вищезазначених документів рекомендуємо підготувати заяву зі згодою наукового керівника та завідувача кафедри заздалегідь.

Звітування аспірантів

До уваги аспірантів!

Відділ аспірантури та докторантури повідомляє, що з 06 по 17 вересня 2021 року на засіданнях кафедр планується звітування аспірантів всіх років навчання про виконання індивідуального плану роботи аспіранта (освітньої та наукової складової) за 2020/2021 навчальний рік.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно вимогам Порядку присудження наукового ступеня доктор філософії та наукової складової плану підготовки доктора філософії здобувач наукового ступеня доктор філософії під час навчання в аспірантурі має опублікувати не менше однієї статті відповідного рівня щороку.

Контрольні примірники Ваших індивідуальних планів передаються централізовано на кафедри. Під час їх заповнення необхідно стисло, але змістовно, внести інформацію про виконану роботу по дисертації та опубліковані статті відповідного рівня у 2020/2021 році (назва статті, видання, рік видання, тощо).

Вимоги щодо публікацій викладені у п. 11 Постанови КМУ №167 від 06.03.2019 р.