Публікації в журналі «Вісник КНУТД»

Науковий журнал “Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design» запрошує авторів до співпраці для публікації результатів досліджень.

http://vistnyk.knutd.com.ua/

ISSN: 1813-6796

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: серія КВ №19330–9130 ПР  від 08.08.2012 р.

«Вісник КНУТД» – рецензований фаховий (галузі  науки:  технічні, економічні), журнал з відкритим доступом, який призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей.
До друку приймаються статті, які не були опубліковані раніше і не розглядаються в інших виданнях, а також мають принципове наукове, теоретичне та практичне значення та є результатом оригінальних наукових досліджень.Тематична спрямованість журналу «Вісник КНУТД»:

  • Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість;
  • Технології хімічні, біологічні, фармацевтичні;
  • Технічна естетика, дизайн та мистецтвознавство;
  • Метрологія, стандартизація, сертифікація;
  • Обладнання, електротехнічні та автоматизовані системи і комплекси;
  • Економіка та управління підприємствами;
  • Вища освіта: стан, проблеми та перспективи.

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також науково-практичних працівників і фахівців відповідних галузей промисловості.

Періодичність виходу: 6 разів на рік

Мови видання: українська, російська, англійська

Comments are closed.