Звітування у лютому 2023 року

Відділ аспірантури та докторантури повідомляє, що з 01 по 17 лютого 2023 року на засіданнях кафедр планується звітування аспірантів всіх років навчання про виконання індивідуального плану роботи аспіранта (освітньої та наукової складової) за перше півріччя 2022/2023 навчального року.

Також нагадуємо та звертаємо увагу, що відповідно до наукової складової навчального плану здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії має бути протягом 1-3 років підготовки (щорічно) не менше однієї публікації відповідного рівня за темою дисертації.

Контрольні примірники ваших індивідуальних планів передаються на кафедри централізовано. Під час їх заповнення необхідно стисло, але змістовно, внести інформацію про виконану роботу по дисертації та публікації відповідного рівня у першому півріччі 2022/2023 року (назва статті, видання, рік видання, тощо).

Правила та процедура проведення захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії в КПІ ім.Ігоря Сікорського

Постанова КМУ №44 від 12 січня 2022 року «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

 у пп. 8,9 вищезгаданої Постанови викладені вимоги до публікацій  за темою дисертації.

Comments are closed.