Списки аспірантів, зарахованих до аспірантури у 2023 році на навчання за рахунок коштів фізичних та/або фізичних осіб

Очна (Денна) форма) навчання

Очна (вечірня) форма навчання

Заочна форма навчання

Comments are closed.