Звітування про виконання індивідуального плану роботи аспіранта

Шановні аспіранти!

З 1 по 31 жовтня 2015 року ви звітуєте про хід виконання індивідуального плану роботи аспіранта за черговий рік підготовки на засіданні кафедри.

Контрольні примірники ваших індивідуальних планів видані через заступників деканів (директорів інститутів) з наукової роботи на факультети (до інститутів). Після атестації контрольні примірники  планів (з звітом за минулий рік та планом на наступний рік підготовки) мають бути повернені аспірантами особисто до відділу аспірантури та докторантури до 31 жовтня 2015 року.

До індивідуального плану на окремому аркуші додається список опублікованих статей та тез доповідей на конференціях (патентів, авторських свідоцтв тощо)  за звітний рік.

Статті, подані до друку, але ще не опубліковані, зазначаються в кінці списку з відповідними примітками.

Випускники 2016 року обов’язково зазначають в плані на наступний рік  орієнтовний термін (місяць і рік) подання дисертації на розгляд спеціалізованої вченої ради.

Comments are closed.