Вітання проректора з навчальної роботи

Вітання проректора з навчальної роботи, кандидата технічних наук, доцента Холявко Валерії Вікторівни.

 

Шановні аспіранти 2019 року зарахування!

Щиро вітаю Вас із вступом до аспірантури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

КПІ ім. Ігоря Сікорського є одним з провідних закладів вищої освіти Європи з більш ніж 120- річною історією.

Серед вихованців КПІ ім. Ігоря Сікорського – всесвітньовідомі конструктор літаків і вертольотів Ігор Сікорський, творець турбореактивних двигунів Архип Люлька, конструктори ракетно-космічної та авіаційної техніки Сергій Корольов та Володимир Челомей, металург Іван Бардін, конструктор авіадвігунів Олександр Мікулін та інші всесвітньо відомі вчені.

Сьогодні КПІ ім. Ігоря Сікорського – найбільший технічний університет України дослідницького типу. У нас навчається понад 22 тисячі студентів і аспірантів, у т.ч. іноземних. До складу університету входять 29 навчально-наукових підрозділів (10 інститутів і 19 факультетів), 5 навчально-наукових центрів, 5 науково-дослідних інститутів, 16 інших науково-дослідних структур (технічні, дослідні, випробувальні, аналітичні, сертифікаційні центри)  і 3 конструкторських бюро).

На базі КПІ ім. Ігоря Сікорського створено перший в Україні Державний політехнічний музей, Науковий парк «Київська політехніка», розгалужена на 10 регіонів України інноваційна екосистема «Sikorsky Chellenge», видавничо-поліграфічний комплекс «Політехніка», 35 міжнародних центрів та міжнародних організацій, що діють у структурі університету і здійснюють практичну інтеграцію КПІ ім. Ігоря Сікорського у світовий і європейський науковий і освітній простір.

Дбаючи про входження України в єдиний європейський освітній простір, КПІ ім. Ігоря Сікорського став осередком Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів Національної академії наук URAN, яка є основою до приєднання до Європейської освітньої мережі GEANT. КПІ ім. Ігоря Сікорського є ініціатором створення в Україні Центру суперкомп’ютерних обчислень і даних, який передбачає розвиток інфраструктури для всебічної інформатизації освіти і науки, розроблення елементів штучного інтелекту та інтерактивних технологій.

На сьогодні головною метою діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних створювати сучасні наукоємні знання та інноваційні технології на благо людства на засадах концепції сталого розвитку суспільства та забезпечувати гідне місце України в світовому співтоваристві.

Щиро бажаю Вам успіхів у навчанні, наукових дослідженнях, творчого натхнення і вчасного завершення підготовки в аспірантурі та захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.