Здобувачі

Прикріплення здобувачів до НТУУ “КПІ” з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації у 2015 році не передбачено.