Monthly Archives: Вересень 2023

Списки аспірантів, зарахованих до аспірантури у 2023 році на навчання за рахунок коштів фізичних та/або фізичних осіб

Очна (Денна) форма) навчання

Очна (вечірня) форма навчання

Заочна форма навчання

Список вступників, зарахованих до аспірантури у 2023 році на очну (вечірню) форму навчання за державним замовленням

Очна (вечірня) форма навчання

Список вступників, зарахованих до аспірантури у 2023 році на очну (денну) форму навчання за державним замовленням

Наказ про зарахування на очну (денну) форму навчання №280а від 19.09.2023 р.

Очна (денна) форма навчання

Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендовані до зарахування на за державним замовленням

Денна форма