Інформація вступникам: зміни до умов вступу до аспірантури у 2024 році

Наказами МОН України 24 червня 2024 року внесені деякі зміни до умов прийому до аспірантури у 2024 році.

  1. Умовою допуску до вступу до аспірантури є успішне складання тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з оцінкою не менше 160 балів.

Детальна інформація: Наказ МОН України №909 від 24.06.2024  “Про внесення змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2024 р. за N 946/42291)

https://ips.ligazakon.net/document/RE42291?an=1&hide=true

  • До 01 січня 2025 року тимчасово ПРИЗУПИНЕНИЙ  ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ на ДЕННУ форму навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Також призупинено можливість переведення здобувачів вищої освіти на денну форму навчання.

Умови вступу до аспірантури на очну (вечірню) та заочну форму навчання залишаються без змін.

Детальна інформація: Наказ МОН України №910 від 24. “Про деякі особливості набуття та поновлення статусу здобувача вищої освіти у 2024 році” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 червня 2024 р. за N 945/42290)

https://ips.ligazakon.net/document/view/RE42290?from=legislation

Інформація щодо додаткової сесії реєстрації на ЄВІ

До уваги вступників до аспірантури!
У 2024 році умовою допуску до вступу до аспірантури є успішне складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ).
Детальна інформація щодо складання ЄВІ розміщена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти: https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury
Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти.

Детальна інформація щодо реєстрації для складання ЄВІ у додаткову сесію з 17 по 21 червня 2024 року: https://pk.kpi.ua/news_instruct_evi-efvv2024/

Про зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році

https://mon.gov.ua/news/zminy-do-poriadku-pryiomu-na-navchannia-dlia-zdobuttia-vyshchoi-osvity-u-2024-rotsi?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=fb&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3X5WmlLd7iReILIJi55tMLpzOylVTilI8eLM4U7buLXVq9ZQAsjZgnHWw_aem_ATKv77XQyGJU5G0AdQnJMdVTmZ0Wvb4-r1IRRioSyjjPr-X4WXepUMLywv3oKLGHeOL8gmzhp8Efj8SLOSo6VKhC

До уваги вступників до аспірантури!

У 2024 році умовою допуску до вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання  єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Детальна інформація щодо складання ЄВІ розміщена на сайті Українського центру якості освіти: https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ),здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти.

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2024!

Інформуємо Вас про те, що у 2024 році умовою допуску до складання вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання ЄВІ у 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів.
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2024, ЯКІ МАЮТЬ ВІДПОВІДНІ СЕРТИФІКАТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ!
Інформація щодо визначення рівня та терміну дії сертифікатів з іноземних мов:
-англійської мови – тестів TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
(дійсний 2 роки), або IELTS (International Language Testing System) (дійсний 2
роки), або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (дійсний 2
роки);
-німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (дійсний 2 роки);
-французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (дійсний
2 роки).
Для попередньої перевірки рівня вищезгаданих сертифікатів фахівцями університету пропонується З 22 ПО 26 КВІТНЯ подати до відділу аспірантури та докторантури оригінал і копію сертифікату відповідного рівня.
У разі виявлення невідповідності сертифіката певному вищезгаданому рівню безпосередньо перед вступним іспитом з іноземної мови, вступник НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ до складання вступного іспиту з іноземної мови без складеного ЄВІ.
Реєстрація на складання ЄВІ відбудеться з 07 по 29 травня 2024 у відділі аспірантури та докторантури університету (к.247-1 корп) або у приймальній комісії будь-якого іншого закладу вищої освіти.