Документи

 

СТОРІНКА ОНОВЛЮЄТЬСЯ 

Документи, що подаються при вступі до аспірантури

Анкета

Заява про участь у конкурсному відборі до аспірантури

 


Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Положення про підготовку здобувачів наукового ступеня доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського
 

Документи та посилання щодо захисту дисертацій та присудження наукового ступеня доктора філософії розміщено за посиланням:
РАЗОВІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ
_____________________________________________________________________________________________________