Cпеціальності з підготовки в аспірантурі

ПЕРЕЛІК  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у 2021 році

Шифр та найменування галузі знаньКод спеціаль-ностіНайменування спеціальності
03 Гуманітарні науки032Історія та археологія
03 Гуманітарні науки033Філософія
03 Гуманітарні науки035Філологія
05 Соціальні та поведінкові науки051Економіка
05 Соціальні та поведінкові науки053Психологія
05 Соціальні та поведінкові науки054Соціологія
06 Журналістика061Журналістика
07 Управління та адміністрування073Менеджмент
07 Управління та адміністрування075Маркетинг
08 Право081Право
09 Біологія091Біологія
10 Природничі науки101Екологія
10 Природничі науки104Фізика та астрономія
10 Природничі науки105Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика111Математика
11 Математика та статистика113Прикладна математика
12 Інформаційні технології121Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології122Комп’ютерні науки
12 Інформаційні технології123Комп’ютерна інженерія
12 Інформаційні технології124Системний аналіз
12 Інформаційні технології125Кібербезпека
13 Механічна інженерія131Прикладна механіка
13 Механічна інженерія132Матеріалознавство
13 Механічна інженерія133Галузеве машинобудування
13 Механічна інженерія134Авіаційна та ракетно-космічна техніка
13 Механічна інженерія136Металургія
14 Електрична інженерія141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
14 Електрична інженерія142Енергетичне машинобудування
14 Електрична інженерія143Атомна енергетика
14 Електрична інженерія144Теплоенергетика
15 Автоматизація та приладобудування151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
15 Автоматизація та приладобудування152Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
15 Автоматизація та приладобудування153Мікро- та наносистемна техніка
16 Хімічна та біоінженерія161Хімічні технології та інженерія
16 Хімічна та біоінженерія162Біотехнології та біоінженерія
16 Хімічна та біоінженерія163Біомедична інженерія
17 Електроніка та телекомунікації171Електроніка
17 Електроніка та телекомунікації172Телекомунікації та радіотехніка
17 Електроніка та телекомунікації173Авіоніка
18 Виробництво та технології184Гірництво
18 Виробництво та технології186Видавництво та поліграфія
22 Охорона здоров’я227Фізична терапія, ерготерапія
28 Публічне управління та адміністрування281Публічне управління та адміністрування