Спеціальності з підготовки в докторантурі

ПЕРЕЛІК  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук у 2021 році

 

Шифр та найменування галузі знань Код спеціаль-ності Найменування спеціальності
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
03 Гуманітарні науки 033 Філософія
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
08 Право 081 Право
09 Біологія 091 Біологія
10 Природничі науки 101 Екологія
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика 111 Математика
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
13 Механічна інженерія 136 Металургія
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування
14 Електрична інженерія 143 Атомна енергетика
14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка
16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія
16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія
17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка
18 Виробництво та технології 184 Гірництво
18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування