Monthly Archives: Березень 2024

Запрошення аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського на вебінар з питань підготовки та захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

З метою інформування аспірантів, наукових керівників щодо змін до чинного законодавства з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів, насамперед з питань вчасної підготовки дисертації до захисту та проходження процедури захисту, відділ аспірантури та докторантури ЗАПРОШУЄ 06 березня 2024 року о 15.00 взяти участь у вебінарі організаційного та консультаційного характеру у форматі «запитання-відповіді».
Для участі у вебінарі необхідно заповнити Google-форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfokTKk5wmcoxI-YsT2grMf6YabFPnOGfGAb7bsoOBuYxl8Jg/viewform?usp=sharing

З метою оптимізації витрат часу та конструктивного спілкування у форматі «запитання-відповіді» прохання заздалегідь ознайомитись з нижчезазначеними нормативними документами та внести будь які запитання до Google-форми.

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім.Ігоря Сікорського https://aspirantura.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/01/dodatok_1_polozhennya_doktor_filosofiyi_11_01_2024.pdf

Правила та процедури проведення захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://rada.kpi.ua/node/41