– Всі оголошення –

Записи з усіх рубрик

До уваги вступників до аспірантури!

У 2024 році умовою допуску до вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання  єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Детальна інформація щодо складання ЄВІ розміщена на сайті Українського центру якості освіти: https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ),здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти з 7 до 29 травня 2024 року.

В КПІ ім. Ігоря Сікорського  реєстрацію на ЄВІ  для вступників до аспірантури здійснює  відділ аспірантури та докторантури. Реєстрація можлива за умови особистої присутності вступника або дистанційно (з надсиланням заяви-анкети, підписаної кваліфікованим електронним підписом  та сканованих копій документів, які зазначені в переліку, на електронну пошту aspirantura@kpi.ua; aspirantura.kpi@gmail.com)

Для реєстрації необхідні наступні документи:

  • заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка (бланк заяви-анкети розміщений у розділі «Документи» на сайті відділу);
  • документ, що посвідчує особу (оригінал та копію);
  • документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документ, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП (оригінал та копію);
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти) (оригінал та копію);
  • фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку.

Повідомляємо Вам про те, що відділ аспірантури та докторантури проводить реєстрацію на ЄВІ  у такі години:

9.00-12.00 – щодня, крім вихідних;

14.00-17.00 – з понеділка по четвер;

14.00- 16.30 – у п’ятницю;

14.00- 18.00 – 29 травня.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

відділу аспірантури та докторантури КПІ ім.Ігоря Сікорського:

Адреса: м.Київ, пр. Берестейський (пр. Перемоги), 37,корп. 1, кім. 247

Телефон (044) 204-93-49

Сайт: https://aspirantura.kpi.ua/

Електронна пошта: aspirantura@kpi.ua; aspirantura.kpi@gmail.com

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2024!

Інформуємо Вас про те, що у 2024 році умовою допуску до складання вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання ЄВІ у 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше 130 балів.
ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2024, ЯКІ МАЮТЬ ВІДПОВІДНІ СЕРТИФІКАТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ!
Інформація щодо визначення рівня та терміну дії сертифікатів з іноземних мов:
-англійської мови – тестів TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
(дійсний 2 роки), або IELTS (International Language Testing System) (дійсний 2
роки), або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (дійсний 2
роки);
-німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (дійсний 2 роки);
-французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (дійсний
2 роки).
Для попередньої перевірки рівня вищезгаданих сертифікатів фахівцями університету пропонується З 22 ПО 26 КВІТНЯ подати до відділу аспірантури та докторантури оригінал і копію сертифікату відповідного рівня.
У разі виявлення невідповідності сертифіката певному вищезгаданому рівню безпосередньо перед вступним іспитом з іноземної мови, вступник НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ до складання вступного іспиту з іноземної мови без складеного ЄВІ.
Реєстрація на складання ЄВІ відбудеться з 07 по 29 травня 2024 у відділі аспірантури та докторантури університету (к.247-1 корп) або у приймальній комісії будь-якого іншого закладу вищої освіти.

Запрошення аспірантів КПІ ім. Ігоря Сікорського на вебінар з питань підготовки та захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії

З метою інформування аспірантів, наукових керівників щодо змін до чинного законодавства з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів, насамперед з питань вчасної підготовки дисертації до захисту та проходження процедури захисту, відділ аспірантури та докторантури ЗАПРОШУЄ 06 березня 2024 року о 15.00 взяти участь у вебінарі організаційного та консультаційного характеру у форматі «запитання-відповіді».
Для участі у вебінарі необхідно заповнити Google-форму
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfokTKk5wmcoxI-YsT2grMf6YabFPnOGfGAb7bsoOBuYxl8Jg/viewform?usp=sharing

З метою оптимізації витрат часу та конструктивного спілкування у форматі «запитання-відповіді» прохання заздалегідь ознайомитись з нижчезазначеними нормативними документами та внести будь які запитання до Google-форми.

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім.Ігоря Сікорського https://aspirantura.kpi.ua/wp-content/uploads/2024/01/dodatok_1_polozhennya_doktor_filosofiyi_11_01_2024.pdf

Правила та процедури проведення захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського https://rada.kpi.ua/node/41

Зміни до законодавства з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів.

  1. З 01 січня 2024 року набули чинності зміни до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів.

Відповідно до чинного законодавства підготовка в аспірантурі університету завершується отриманням диплому доктора філософії.

Внесені зміни до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім.Ігоря Сікорського.(у вкладці)

Внесені зміни до Постанови КМУ №44 від 12 січня 2022 року «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» та наказом ректора затверджені оновлені Правила та процедури проведення захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського (у вкладці)

Контактна інформація відділу аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Адреса: м.Київ, пр. Берестейський (пр.Перемоги), 37, корп. 1, кім. 247

Телефон (044) 204-93-49

Електронна пошта: aspirantura@kpi.ua; aspirantura.kpi@gmail.com

Телеграм-канал “Аспірантура КПІ ім. Ігоря Сікорського” https://t.me/aspiranturakpi