Перелік наукових спеціальностей з підготовки в докторантурі НТУУ «КПІ»

ШИФР     НАЗВИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

______________________________________

Перелік спеціальностей буде опублікований після отримання університетом відповідних ліцензій