Cпеціальності з підготовки в аспірантурі

ПЕРЕЛІК  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у 2023 році

Шифр та найменування галузі знаньКод спеціаль-ностіНайменування спеціальності
01 Освіта/ Педагогіка011Освітні, педагогічні науки
03 Гуманітарні науки032Історія та археологія
03 Гуманітарні науки033Філософія
03 Гуманітарні науки035Філологія
05 Соціальні та поведінкові науки051Економіка
05 Соціальні та поведінкові науки053Психологія
05 Соціальні та поведінкові науки054Соціологія
06 Журналістика061Журналістика
07 Управління та адміністрування073Менеджмент
07 Управління та адміністрування075Маркетинг
08 Право081Право
09 Біологія091Біологія та біохімія
10 Природничі науки101Екологія
10 Природничі науки104Фізика та астрономія
10 Природничі науки105Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика111Математика
11 Математика та статистика113Прикладна математика
12 Інформаційні технології121Інженерія програмного забезпечення
12 Інформаційні технології122Комп’ютерні науки
12 Інформаційні технології123Комп’ютерна інженерія
12 Інформаційні технології124Системний аналіз
12 Інформаційні технології125Кібербезпека та захист інформації
12 Інформаційні технології126Інформаційні системи та технології
13 Механічна інженерія131Прикладна механіка
13 Механічна інженерія132Матеріалознавство
13 Механічна інженерія133Галузеве машинобудування
13 Механічна інженерія134Авіаційна та ракетно-космічна техніка
13 Механічна інженерія136Металургія
14 Електрична інженерія141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
14 Електрична інженерія142Енергетичне машинобудування
14 Електрична інженерія143Атомна енергетика
14 Електрична інженерія144Теплоенергетика
16 Хімічна інженерія та біоінженерія161Хімічні технології та інженерія
16 Хімічна інженерія та біоінженерія162Біотехнології та біоінженерія
16 Хімічна інженерія та біоінженерія163Біомедична інженерія
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації171Електроніка
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації172Електронні комунікації та радіотехніка
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації173Авіоніка
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації174Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації175Інформаційно-вимірювальні технології
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації176Мікро- та наносистемна техніка
18 Виробництво та технології184Гірництво
18 Виробництво та технології186Видавництво та поліграфія
22 Охорона здоров’я227Терапія та реабілітація
23 Соціальна робота231Соціальна робота
28  Публічне управління та адміністрування281Публічне управління та адміністрування