Перелік наукових спеціальностей з підготовки в аспірантурі НТУУ “КПІ”

ПЕРЕЛІК  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у 2016 році

Переглянути (завантажити)