Cпеціальності з підготовки в аспірантурі

ПЕРЕЛІК  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», для підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні у 2021 році

 

п/п

Шифр та найменування галузі знань Код спеціаль-ності Найменування спеціальності
1. 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія
2. 03 Гуманітарні науки 033 Філософія
3. 03 Гуманітарні науки 035 Філологія
4. 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
5. 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
6. 05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія
7. 06 Журналістика 061 Журналістика
8. 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
9. 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
10. 08 Право 081 Право
11. 09 Біологія 091 Біологія
12. 10 Природничі науки 101 Екологія
13. 10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія
14. 10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали
15. 11 Математика та статистика 111 Математика
16. 11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
17. 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
18. 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
19. 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія
20. 12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека
21. 12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології
22. 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
23. 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство
24. 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування
25. 13 Механічна інженерія 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
26. 13 Механічна інженерія 136 Металургія
27. 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
28. 14 Електрична інженерія 142 Енергетичне машинобудування
29. 14 Електрична інженерія 143 Атомна енергетика
30. 14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика
31. 15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
32. 15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
33. 15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка
34. 16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
35. 16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія
36. 16 Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія
37. 17 Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка
38. 17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка
39. 17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка
40. 18 Виробництво та технології 184 Гірництво
41. 18 Виробництво та технології 186 Видавництво та поліграфія
42. 22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія
43. 28  Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування