Документи та посилання


Документи, що подаються при вступі до аспірантури

 

Анкета

 

Заява до вступу аспіранта

 

Витяг про презентацію дослідницької пропозиції  (кінцевий термін проведення презентації дослідницької пропозиції на засіданні кафедри – 31 травня поточного року)

 

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови  / перейти на сайт факультету лінгвістики

 

Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету

 

Дослідницька пропозиція аспіранта

 

Список наукових праць

 

F.A.Q. (поширені питання)

 

Програми вступних іспитів по спеціальностям розміщені на сайтах відповідних кафедр.

Повний перелік необхідних документів, які подаються до аспірантури, розміщений у розділі
“АСПІРАНТУРА. Вступ до аспірантури”

 


Документи та посилання щодо захисту дисертацій та присудження наукового ступеня доктора філософії

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

 

Порядок проходження процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктор філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського, затверджений наказом КПІ ім. Ігоря Сікорського від 16.07.2019 № 2/130 

Додаток 2. Відомості про рецензентів

Додаток 4. Відомості про голову ради та опонентів 

_____________________________________________________________________________________________________

Міжнародний науково-технічний журнал KPI Science News

 

Презентація KPI Science News