Документи та посилання


Документи, що подаються при вступі до аспірантури

 

Анкета

 

Заява до вступу аспіранта

 

Витяг про презентацію дослідницької пропозиції  (кінцевий термін проведення презентації дослідницької пропозиції на засіданні кафедри – 30 квітня поточного року)

 

Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету

 

Дослідницька пропозиція аспіранта

 

Список наукових праць аспіранта

 

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови  / перейти на сайт факультету лінгвістики

 

F.A.Q. (поширені питання)

 

Програми вступних іспитів по спеціальностям розміщені на сайтах відповідних кафедр.

Повний перелік необхідних документів, які подаються до аспірантури, розміщений у розділі
“АСПІРАНТУРА. Вступ до аспірантури”

 


.

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Додаток до положення про підготовку доктора наук в докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Індивідуальний план наукової роботи докторанта

 

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського 

 

Додатки до положення про підготовку доктора філософії в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Індивідуальний план роботи аспіранта

 

Індивідуальний план роботи здобувача 

 

Навчальний план доктора філософії (очна форма навчання)

 

Навчальний план доктора філософії (заочна форма навчання)

 

Навчальний план на здобувача (очна форма навчання)

 

 


Документи та посилання щодо захисту дисертацій та присудження наукового ступеня доктора філософії розміщено за посиланням:

 

https://rada.kpi.ua/node/1136

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Міжнародний науково-технічний журнал KPI Science News

 

Презентація KPI Science News