Документи


Документи, що подаються при вступі до аспірантури

Анкета

Заява до вступу аспіранта

Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету

Список наукових праць аспіранта

2021Уточнення щодо оформлення документів та питання

Договір про навчання в Університеті

Заява про призначення наукового керівника

Посилання на програми вступного іспиту з іноземної мови для нефілологічних спеціальностей:
та для іноземців:

Програми вступних іспитів по спеціальностям розміщені на сайтах відповідних кафедр.

Повний перелік необхідних документів, які подаються до аспірантури, розміщений у розділі
“АСПІРАНТУРА. Вступ до аспірантури”


.

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського

Додаток до положення про підготовку доктора наук в докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського

Індивідуальний план наукової роботи докторанта

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського 2021

https://document.kpi.ua/2021_HY-244

Додатки до положення про підготовку доктора філософії в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського

Індивідуальний план роботи аспіранта

Індивідуальний план роботи здобувача 

Навчальний план доктора філософії (очна форма навчання)

Навчальний план доктора філософії (заочна форма навчання)

Навчальний план на здобувача (очна форма навчання)


Документи та посилання щодо захисту дисертацій та присудження наукового ступеня доктора філософії розміщено за посиланням:

https://rada.kpi.ua/node/1136

_____________________________________________________________________________________________________

Міжнародний науково-технічний журнал KPI Science News

Презентація KPI Science News