Документи

Документи, що подаються при вступі до аспірантури

Анкета

Заява про допуск до   вступних випробувань до аспірантури

Заява про участь у конкурсному відборі до аспірантури

Мотиваційний лист

Заява про призначення наукового керівника

Посилання на програми вступного іспиту з іноземної мови для нефілологічних спеціальностей:

 

https://fl.kpi.ua/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%96%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82-%d0%b7-%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d1%81%d1%96-%d1%81%d0%bf/

 

 

Програми вступних іспитів по спеціальностям розміщені на сайтах відповідних кафедр.

Повний перелік необхідних документів, які подаються до аспірантури, розміщений у розділі
“АСПІРАНТУРА. Вступ до аспірантури”


.ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського
Додаток до положення про підготовку доктора наук в докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського
Індивідуальний план наукової роботи докторанта
ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського

Додатки до положення про підготовку доктора філософії в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського

Індивідуальний план роботи аспіранта
Індивідуальний план роботи здобувача 
Навчальний план доктора філософії (очна форма навчання)
Навчальний план доктора філософії (заочна форма навчання)
Навчальний план на здобувача (очна форма навчання)
Двомовний індивідуальний план роботи аспіранта

Документи та посилання щодо захисту дисертацій та присудження наукового ступеня доктора філософії розміщено за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1136
_____________________________________________________________________________________________________
Міжнародний науково-технічний журнал KPI Science News
Презентація KPI Science News