Навчання в докторантурі

До докторантури Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” приймаються громадяни України, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані у фахових виданнях праці (як правило 10-12 на момент вступу) з обраної наукової спеціальності та в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
  • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Умови підготовки

Термін підготовки – 2 роки з відривом від виробництва.

Докторанти, зараховані за державним замовленням, щомісячно отримують стипендію, розмір якої визначається згідно з Постановою КМ України № 882 від 12 липня 2004 року (з наступними змінами).

Докторанти мають право на роботу за сумісництвом у відповідності до діючого законодавства.

Тема дисертації, індивідуальний план роботи докторанта після обговорення кафедрою затверджуються вченою радою університету не пізніше тримісячного терміну після зарахування до докторантури.

Щорічно кафедра проводить атестацію, за результатами якої вченою радою університету приймається рішення про подовження перебування в докторантурі.

Додаткова інформація надається у кім. 247 – 1 корпусу або за тел. 204-93-49.