Документи та посилання


Документи, що подаються при вступі до аспірантури

 

Анкета

 

Заява до вступу аспіранта

 

Витяг про презентацію дослідницької пропозиції  (кінцевий термін проведення презентації дослідницької пропозиції на засіданні кафедри – 30 квітня поточного року)

 

Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету

 

Дослідницька пропозиція аспіранта

 

Список наукових праць аспіранта

 

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови  / перейти на сайт факультету лінгвістики

 

F.A.Q. (поширені питання)

 

Програми вступних іспитів по спеціальностям розміщені на сайтах відповідних кафедр.

Повний перелік необхідних документів, які подаються до аспірантури, розміщений у розділі
“АСПІРАНТУРА. Вступ до аспірантури”

 


.

Тимчасове положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі та  Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського

 


Документи та посилання щодо захисту дисертацій та присудження наукового ступеня доктора філософії

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

 

Порядок проходження процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктор філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського, затверджений наказом КПІ ім. Ігоря Сікорського від 16.07.2019 № 2/130 

Додаток 2. Відомості про рецензентів

Додаток 4. Відомості про голову ради та опонентів 

_____________________________________________________________________________________________________

Міжнародний науково-технічний журнал KPI Science News

 

Презентація KPI Science News