Monthly Archives: Лютий 2024

Зміни до законодавства з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів.

  1. З 01 січня 2024 року набули чинності зміни до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів.

Відповідно до чинного законодавства підготовка в аспірантурі університету завершується отриманням диплому доктора філософії.

Внесені зміни до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім.Ігоря Сікорського.(у вкладці)

Внесені зміни до Постанови КМУ №44 від 12 січня 2022 року «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» та наказом ректора затверджені оновлені Правила та процедури проведення захистів дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського (у вкладці)